poëzie etc han van der vegt


Luister hier naar de Wormgoorprequel
stemmen: Hélène Gelèns, Kees 't Hart, Rozalie Hirs, Erk Lindner, Ben Zwaal
compositie: Jan Frans van Dijkhuizen
tekst: fragmenten uit 'Wormgoor' van Han van der Vegt

De Wormgoor Roadshow


Deze zomer gaat de Wormgoor Roadshow van start. De Wormgoor Roadshow bestaat uit optredens waarbij het gedicht Wormgoor wordt voorgedragen in zijn natuurlijke habitat, de Wormgoorsuite. Het gedicht Wormgoor is geschreven door Han van der Vegt, die het gedicht ook zal voordragen. De Wormgoorsuite is gecomponeerd door Jan Frans van Dijkhuizen. Omdat het spelen van zelfs maar een van de partijen van de Wormgoorsuite bijzonder complex is, zal de Wormgoorsuite via een opname te horen zijn.

Het gedicht Wormgoor is het verhaal van Orfeus en Eurydice, geschreven in de vorm van een handleiding voor een computergame. In een hel van ontzielde lichamen gaat Orf op zoek om zijn geliefde Ryddic te bevrijden uit de klauwen van Wormgoor, de heer van ontbinding. De Wormgoorsuite is een compositie geschreven in het idioom van minimal music.

De Wormgoor Roadshow is georganiseerd om een cd te financieren van het gedicht Wormgoor in gesproken vorm, in zijn natuurlijke habitat (de Wormgoorsuite). De dichter en de componist mogen met die cd doen wat ze willen, ze mogen hem verkopen, ze mogen hem bijsluiten bij een te verschijnen bundel van Han van der Vegt, ze mogen hem gratis verstrekken aan de armen. Mocht de Wormgoor Roadshow meer geld opbrengen dan nodig is voor de cd, dan zal dit geld ten goede komen aan de muziek van Jan Frans van Dijkhuizen en de poëzie van Han van der Vegt.

Wat heeft u nodig om de Wormgoor Roadshow in huis te halen?

Een huis, of in elk geval een ruimte waarin de dichter kan staan of zitten en de opname van de Wormgoorsuite ten gehore kan worden gebracht. Binnen de Wormgoor Roadshow zijn geen openluchtoptredens mogelijk.

150 euro. Dit is de vaste uitkoopsom voor de Wormgoor Roadshow. Het is niet mogelijk meer geld voor een optreden in de Wormgoor Roadshow te betalen, om competitie tussen sponsors te voorkomen. Het is natuurlijk wel mogelijk meerdere optredens van de Wormgoor Roadshow te boeken. Het is niet mogelijk los van een optreden sponsor te worden.

Het staat de sponsors vrij om entree te heffen voor een optreden van de Wormgoor Roadshow, het staat hen vrij daarmee winst te maken. Het staat hen vrij die winst zo te besteden als hun goeddunkt. De winsten verkregen uit de Wormgoor Roadshow zijn niet belastingvrij.

Publiek is geen verplichting. U kunt een optreden van de Wormgoor Roadshow regelen voor uzelf, voor uw gezin of vrienden, of in een openbare gelegenheid. Maar u kunt de dichter ook ergens neerzetten zonder publiek, en hem daar het gedicht laten voordragen. U kunt af en toe aan de deur luisteren of de dichter zich aan zijn verplichtingen houdt.

Pas op. Het gedicht Wormgoor, zeker wanneer dat wordt voorgedragen in zijn natuurlijke habitat, de Wormgoorsuite, is een indringende belevenis, waaraan men zich niet lichtvaardig moet overgeven. Sponsors die zuiver uit liefdadigheid een optreden in de Wormgoor Roadshow willen boeken wordt aangeraden zelf niet aanwezig te zijn in de ruimte waar het optreden plaatsvindt, en de dichter afdoende te isoleren. De combinatie van de Wormgoor Roadshow met sterke drank of andere geestverruimende middelen wordt sterk afgeraden. Aanwezigheid van EHBO en doktoren op de plaats van het optreden is voor rekening van de sponsor.

Stuur een mail voor informatie over en boekingen van de Wormgoor Roadshow.